Д-р Здравко Киров

ортопед, специалист хирургия горен крайник и ръка
   
 
 

 

  С какво мога да Ви бъда полезен:

  Видове възстановителни операции
 

 - Увреди и нараняване на периферните нерви
 - Синдроми от компресия на нервите /синдром на карпалния канал/ и др.
 - Състояния при Трайни увреди на нерви /възстановяване чрез мускулни   транспозиции/

 - Ставни увреди : корегиращи интервенции.
  Състояние след фрактура и неправилно срастване; /псевдартроза/
  Болезнени синдроми /ставни контрактури/


 - Луксация /ставна нестабилност/.
  Многократно изкълчване на раменна става

 - Заместващи ставни операции:
  Ендопротезиране на големи и малки стави.

 - Сухожилни увреди със загуба на движение на пръсти и стави:
   Пластично възстановителни интервенциии /трансплантации/

 - Родова / акушерска / пареза, хемиплегии засягящи горния крайник,вродени аномалии, централни увреди, малформациии и други.

 - Заболявания от пренапрежение, тендовагинити,епикондилити,
 асептични неkрози, кожни дефекти


 
     '2011-2021    
0000073424......