Д-р Здравко Киров

ортопед, специалист хирургия горен крайник и ръка
   
 
 
  Авулзионна фрактура на раменна кост

Авулзионна фрактура на раменна кост 


   Авулзионна фрактура на раменна кост След рязко движение, без наличие на остра травма, контракцията на раменен мускул причинява откъсване на костни фрагменти от собственото му залавно място. Това обикновено става при неподготвена околна мускулатура и рязко изхвърляне на крайника навън и нагоре. Болката е много интензивна и може
да доведе до колапс
    При първичния преглед - липсата на история за директна травма, умерената болка и негативната рентгенова картина не
позволява поставяне на точна диагноза.

 


     '2011-2021    
0000042466......